Σταθερή γιατί κινείται.
€55,7
Ενεργητικό
δισ
Δάνεια μετά από προβλέψεις
€38,2
δισ

€42,7
δισ
Καταθέσεις


564
Καταστήματα
12,3χιλ
Εργαζόμενοι
Πελάτες
5,2εκατ
Περιγραφή Ομίλου


Με έδρα στην Αθήνα και περίπου 12,3 χιλ. εργαζόμενους, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε περίπου 5,2 εκατ. πελάτες. Το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €55,7 δισ., τα δάνεια μετά από προβλέψεις στα €38,2 δισ. και οι καταθέσεις τα €42,7 δισ., στις 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Από τότε έχει παρουσιάσει μεγάλη ανάπτυξη εργασιών, μεγεθών και δραστηριοτήτων, ενώ σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά με μερίδιο αγοράς 30% στα δάνεια και 29% στις καταθέσεις.

H Τράπεζα Πειραιώς ηγείται Ομίλου επιχειρήσεων, που καλύπτουν το σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα (universal bank). Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στο χώρο των μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, στον αγροτικό τομέα μετά την εξαγορά της ATEbank, στην καταναλωτική-στεγαστική πίστη, στην Πράσινη Τραπεζική (green banking), στην παροχή υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς και επενδυτικής τραπεζικής, καθώς και στην αγορά της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Το σύνολο αυτών των υπηρεσιών προσφέρεται τόσο μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο των 560 καταστημάτων και 2.000 ΑΤΜ του Ομίλου στην Ελλάδα όσο και από την καινοτόμο πλατφόρμα ψηφιακής τραπεζικής winbank.

Κατάστημα Λονδίνου


Το Κατάστημα Λονδίνου της Τράπεζας Πειραιώς άνοιξε στην καρδιά του Σίτι στο Λονδίνο το 1999, συνδέοντας τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς με ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοοικονομικά κέντρα του κόσμου. Από τότε, το κατάστημα έχει αναπτύξει εξειδικευμένες τραπεζικές λύσεις για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών της, ενώ η έμπειρη ομάδα Personal Banking προσφέρει γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής σχέσης.

Το Κατάστημα Λονδίνου προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε διακεκριμένους ιδιώτες και ειδικεύεται σε επενδύσεις και δάνεια για αγορά κατοικίας.

Το κατάστημα έχει συσταθεί στην Ελλάδα με περιορισμένη ευθύνη, έχει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπόκειται σε περιορισμένο νομοθετικό πλαίσιο από τις εποπτικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου (Financial Conduct Authority και Prudential Regulation Authority) με αριθμό μητρώου 194248.

Οι καταθέσεις καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι αν η τράπεζα αδυνατεί να αποδώσει τις οφειλόμενες καταθέσεις στους δικαιούχους, οι καλυπτόμενοι καταθέτες θα έχουν το δικαίωμα αποζημίωσης μέχρι και 100.000€ από το ΤΕΚΕ. Η αποζημίωση ισχύει για το σύνολο των καταθέσεων κάθε καταθέτη που τηρούνται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό λογαριασμών ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε:

Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ):
Αμερικής 6 (2ος όροφος), 10671 Αθήνα,
Ελλάδα, Τηλ: +30 210 3639933,
Fax: +30 210 3635582,
www.teke.gr

Οι Υπηρεσίες και τα Προϊόντα μας


Η έμπειρη ομάδα Personal Banking προσφέρει απαράμιλλη προσωπική εξυπηρέτηση εστιάζοντας στις πελατειακές σχέσεις στη βάση του αμοιβαίου οφέλους. Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης και αναζητά συνεχώς καινοτόμες λύσεις για την ικανοποίηση των απαιτήσεών σας, τόσο στην αγγλική όσο και στην ελληνική γλώσσα.

Το Κατάστημα Λονδίνου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχει καταθετικούς λογαριασμούς για φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και στεγαστικά δάνεια για αγορά ακινήτου στο Λονδίνο. Παρόλο που το προσωπικό μας κατέχει την απαραίτητη εμπειρία, δεν έχει εξουσιοδότηση να σας παρέχει επενδυτικές συμβουλές όσον αφορά την αγορά κατοικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο θα σας καθοδηγήσει για τις απαιτούμενες διαδικασίες.

Επιπλέον, η ομάδα Treasury του καταστήματος προσφέρει εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές συναλλάγματος και συναφών υπηρεσιών, ενώ το τμήμα Operations εξασφαλίζει την έγκαιρη μεταφορά των κεφαλαίων.

Τραπεζικές Υπηρεσίες για μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις Διατίθενται περιορισμένες υπηρεσίες

Υπηρεσία Personal Banking για καταθέτες ελάχιστο ποσό κατάθεσης £25.000

Δάνεια για αγορά ακινήτου στο Ηνωμένο Βασίλειο στεγαστικά ή επαγγελματικής στέγης

Επικοινωνία


 • Ώρες λειτουργίας:
  9 π.μ. – 5 μ.μ. Δευτέρα έως Παρασκευή
  (με εξαίρεση τις αργίες του Ηνωμένου Βασιλείου)
 • Ταχυδρομική διεύθυνση:
  Piraeus Bank S.A. London Branch
  8th Floor, Tower 42, 25 Old Broad Street
  London, EC2N 1PB
 • Τηλέφωνο:
  Γενικές πληροφορίες:
  +44 (0) 20 7920 6000
 • Fax:
  +44 (0) 20 7256 9391
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
  Γενικές πληροφορίες
  enquiries@piraeusbank.co.uk
  Personal Banking:
  personalbanking@piraeusbank.co.uk

Σημαντική Ενημέρωση:

Σύμφωνα με την πολιτική του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, η Τράπεζα Πειραιώς δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανένα τρόπο να παράσχετε ή να επιβεβαιώσετε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφώνου, προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες σχετικές με λογαριασμό. Σε περίπτωση που κάποιος προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί σας με τον ισχυρισμό ότι είναι από την Τράπεζα Πειραιώς ζητώντας προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες σχετικές με λογαριασμό, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα το Εθνικό Κέντρο Καταπολέμησης Απάτης και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο (ιστοσελίδα: Action Fraud ).